Learning is Living Part A (tutors Jeanne Dekkers & André Walraven)

Concept: Oriëntatie door akoestiek

Mijn afstuderen bij zowel bouwfysica als architectuur is gericht op zintuiglijk ontwerpen. In scholen speelt architectuur een essentiële rol, het is deel van het leerproces zelf. Leven is letterlijk leren. Voor het architectuurdeel van het afstuderen is een school ontworpen voor de visueel gehandicapten. Het belangrijkste doel voor de school was om het geschikt te maken voor het gebruik van actieve echolocalisatie, een nieuwe oriëntatiemethode die gebruik maakt van reflecties om de omgeving te begrijpen.

De nieuwe school is ontworpen voor Maastricht, in het zuiden van Nederland. De school is hier geplaatst, omdat er momenteel geen scholen voor visueel gehandicapten zijn in dit deel van Nederland en Vlaanderen. De school werd geplaatst in een voormalige kloostertuin in Heer, in het oosten van Maastricht. Door de komst van de nieuwe gebouwen in de kloostertuin wordt nieuw leven geblazen in dit groene stuk van Heer. De school wordt tussen de bomen geplaatst, zichtbaar vanaf de straat en georiënteerd op het klooster, dat dagopvang en een zorgunit gaat huizen.

De school is ontworpen als twee duidelijk verschillende delen. The hoofdvleugels zijn voornamelijk opgebouwd uit beton. Actieve echolocalisatie wordt hier gebruikt bij gebrek aan andere geluiden. De ronde aula die de twee betonnen onderwijsvleugels scheidt is gematerialiseerd in zachtere materialen, zoals hout. Omdat er hier meer achtergrondgeluiden zullen plaatsvinden, zoals kinderen die praten en het schuiven van stoelen, zal hier geen gebruik gemaakt kunnen worden van actieve echolocalisatie, maar des te meer van passieve echolocalisatie, waarbij gebruikt gemaakt wordt van bestaande geluiden om de omgeving te begrijpen. De aula bevindt zich in het midden van de school, direct achter de ingang. De houten trap loopt om de aula heen naar de brug op de eerste verdieping. De aula en trap lopen door tot de hoogste verdieping van het gebouw. De stille lokalen bevinden zich in het westen van het gebouw en in het oosten liggen de drukkere praktijklokalen. In de school bevinden zich verder relaxruimtes met nog zachtere materialisering. De verschillende functies van de school worden duidelijk door materialisering aangegeven. 

Het masterplan wordt aangevuld met woningen die achter de school zijn geplaatst, in een stiller gedeelte van de tuinen. Deze woningen zijn bedoeld voor kinderen van de school die te ver weg wonen om elke dag op een neer te gaan. Ook bevinden zich fruittuinen en stiltetuinen op het terrein.

Concept: Oriëntation through acoustics

The focus of this graduation project was on sensory design. In schools, the architecture forms an important aspect of the learning environment. It is part of the learning process itself, so that living really becomes learning. For the architectural part of this graduation project an acoustical school was designed for the visually impaired. The main aim for this school was to make it as suitable as possible for using active echolocation, a new navigation technique used by the blind that makes use of reflections to understand surroundings.

The new school is designed for Maastricht, in the south of the Netherlands. In this region there are no current schools for the visually impaired. The school is designed in a former monastery garden in the district Heer in the east of Maastricht. With the arrival of the new buildings this area will have a function again, which will give a fresh impulse to this green area. The school is positioned in between the trees, visible from the street and oriented towards the old monastery, which would partly house daycare and an eye care unit.

The school is designed as two distinctively different parts. The main wings are primarily built in concrete. Active echolocation is used here, because other noises are barely present. The round hall that divides these wings is materialized in wood. Loud background noises prevent students from using active echolocalisation here, but the background noise will help in passive echolocation. The hall is placed in the middle of the school, directly behind the entrance, so it is easy to find. The wooden stairs wrap around the hall and lead towards the bridge on the first floor. The high hall reaches all the way to the top of the school. To the west of the hall lie the silent classrooms and in the east the noisy practical classrooms. There are several relax areas where materialization is even softer to accommodate chatting. The different materialization of different parts of the school is very apparent.  

The masterplan further consists of living units, placed behind the school in a more quiet area of the garden. They are meant for children living too far away to travel to and from school every day. The plan is furthermore complemented with a vegetable garden and a silence garden.